Burn-out preventie

Wanneer ontstaat een burn-out?

Eén van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van een burn-out is dat er een disbalans is tussen de werkeisen en de middelen die nodig zijn om aan deze eisen te voldoen. Niet altijd worden deze eisen opgelegd door werkgever, maar kan een werknemer deze eisen ervaren vanuit bijvoorbeeld een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De middelen die dan behulpzaam zijn om aan deze eisen te voldoen zijn o.a. sociale steun, vaardigheden, feedback maar ook autonomie.

Zodra iemand niet meer in staat is om aan de eisen te voldoen, neemt over een lange periode de energie steeds verder af, men kan niet meer herstellen. Daardoor raakt een medewerker overspannen om vervolgens en in een burn-out terecht te komen. Het herstel duurt vele maanden en kan oplopen tot meer dan een jaar als er niet op tijd wordt ingegrepen.

BAT *

De BAT is een vragenlijst die snel en in één oogopslag laat zien of iemand een risico loopt op een burn-out.

De vragenlijst is makkelijk in te zetten en kan digitaal ingevuld worden. De uitslag gaat met een advies aan de medewerker retour. Per afdeling wordt een geanonimiseerd totaalbeeld verstrekt aan de opdrachtgever.  Zo is duidelijk zichtbaar welke afdeling de meeste medewerkers heeft met een verhoogd risico. Hierdoor kan zowel op individueel niveau als op teamniveau een vervolgplan opgesteld worden. Dit alles met als doel uitval zoveel mogelijk te beperken en nog beter te voorkomen.

*BAT, Burn-out Assessment Tool, (Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België)