Teamwork

Een goed functionerend team heeft iets voor elkaar over, spreekt met één mond, handelt efficiënt en werkt doelgericht. Door middel van een op het team afgestemde training gaan we aan de hand van vijf bouwstenen een team formeren dat werkt:

> Een training die gericht is op de praktijk waardoor deze herkenbaar is en meteen toepasbaar.

> Waar ieder lid zichzelf en de ander beter leert kennen en vertrouwen, zodat ze iets voor elkaar over hebben

> Waar geleerd wordt om efficiënt en doelgericht te discussiëren met een duidelijke conclusie

> Het individueel belang erkent wordt maar ten dienste wordt gesteld van het algemeen belang

> Een training die met behulp van de 5 bouwstenen de handvatten geeft voor de toekomst.

 

Voor meer informatie over de opzet en de 5 bouwstenen kunt u terecht bij Helmiek Herberts –van Zwam 0650-641495 of h.vanzwam@herbertsgroep.nl