Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Waarschijnlijk het meest vervloekte instrument door leidinggevenden in vele organisaties. Mensen vinden het heel moeilijk om een oordeel uit te spreken over een ander zeker als dat minder positief is. En toch is het belangrijk en zelfs eerlijk om dit te doen.

in deze training wordt geleerd:

> Welk doel de gesprekken hebben

> De instelling waarmee je het gesprek ingaat

> De 4 fasen van een gesprek

> Gesprekstechnieken

> Slechtnieuws gesprek

Dit alles wordt getoetst en geoefend met de door het bedrijf gehanteerde formulieren. Indien deze niet aanwezig zijn dan kan de Herbertsgroep die ook verzorgen.

Het resultaat is dat leidinggevenden met vertrouwen de functionerings- en beoordelingsgesprekken aangaan. Maar net zo belangrijk dat medewerkers zich serieus genomen voelen en dat dit leidt tot concrete afspraken en een verhoogde inzet.

Voor meer informatie over de training functionerings- en beoordelingsgesprekken, bel Herman Herberts 0654 305750 of mail naar h.herberts@herbertsgroep.nl