Naar hoofdinhoud

Burn-out

Wat is een burn-out?

Een burn-out komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak is er gedurende een hele lange tijd, maanden soms jaren een disbalans tussen de energie die iemand geeft en ontvangt. Deze disbalans wordt niet alleen veroorzaakt door het werk dat men doet. Het is een wisselwerking tussen de werksituatie, privé omstandigheden en iemands persoonlijkheid.

Wat zijn de 4 belangrijkste kenmerken van een burn-out:

 • Extreme vermoeidheid
 • Emoties niet onder controle hebben
 • Niet goed kunnen nadenken
 • Afstand willen nemen, nergens toe in staat zijn
Ik help je graag verder
 • Helmiek Herberts

  Arbeids- en organisatiepsycholoog
  0650641495
  Arbeids- en organisatiepsycholoog

  Drs. Helmiek Herberts

  Als arbeids- en organisatiepsycholoog is zij gespecialiseerd in gedrag van medewerkers en teams op het werk. Mensen helpen zich verder te ontwikkelen, beter in het werkzame leven te staan. Teams laten ontwikkelen zodat er een hoog rendement ontstaat.

  Helmiek is lid van het NIP, het Nederlands Instituut van psychologen.

Onderzoek

Preventie van een burn-out

Een burn-out ontstaat niet in één keer. Hier gaat een proces van zeker maanden aan vooraf. Als er in deze maanden vooraf al ingegrepen kan worden is de kans op uitval vele malen kleiner. Mocht iemand toch uitvallen dan is de duur van de uitval veel korter.  Hoe is te achterhalen of iemand al klachten heeft? Dit kan met een korte vragenlijst de BAT. De BAT* is een vragenlijst die snel en in één oogopslag laat zien of iemand een risico loopt op een burn-out. Deze vragenlijst kan digitaal ingevuld worden en de uitslag gaat met een advies aan de medewerker retour.  Per afdeling kan een totaalbeeld (anoniem) gemaakt worden waardoor duidelijk wordt welke afdeling de meeste medewerkers heeft met een verhoogd risico. Zowel op individueel niveau als op teamniveau kan dan een vervolgplan opgesteld worden.

* BAT, Burn-out Assessment Tool, (Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België

Vragen van werkgever

Kom in contact
 • Een burn-out kan heel lang duren, hoe langer iemand thuis zit zonder coaching hoe langer het duurt voordat iemand terugkeert. Soms komt iemand nooit meer werken. Snel handelen is dus belangrijk.

 • Als werkgever kun je aanbieden om de coaching te betalen van de werknemer zodat er goede begeleiding plaatsvindt waardoor iemand sneller hersteld.

 • Een werknemer is verplicht om te werken aan het herstel om terug te keren naar het werk. Ze zijn niet verplicht om de door de werkgever voorgedragen coach te accepteren maar het is nog nooit gebeurd dat iemand dit heeft geweigerd. Medewerkers met een burn-out zijn juist heel blij en opgelucht met alle hulp die ze kunnen krijgen.

 • Het kennismakingsgesprek kan al binnen 7 werkdagen plaatsvinden om daarna te bepalen wanneer met de coaching wordt gestart. Soms heeft iemand eerst nog een paar weken rust nodig voordat we kunnen beginnen.

Workshop leidinggevende

Als werk mensen geluk brengt, dan zorgt dat voor meer motivatie en voldoening, meer bevlogenheid, daardoor zijn medewerkers productiever, innovatiever en inclusiever. Het hangt samen met minder verzuim, minder verloop, beter samenwerken en op termijn betere bedrijfsresultaten. Kortom een win win situatie.

Leidinggevende zijn belangrijk voor dat werkgeluk van de medewerkers en daardoor kunnen zij een rol spelen in het voorkomen van een burn-out. Zij zijn in staat om te signaleren als het niet goed gaat met iemand, zij weten wat de werklast is van medewerkers en kennen de omstandigheden waarin gewerkt word.

Maar werkgeluk is geen einddoel, het is dynamisch en dient onderhouden te worden en vraagt om randvoorwaarden vanuit de omgeving. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de rol van een leidinggevende, de randvoorwaarden en de belangrijkste behoeften van werknemers waardoor de energiebalans goed is en blijft.

Coachen mensen met een burn-out

Nadat, meestal de huisarts, heeft geconstateerd dat er sprake is van een burn-out, volgt er een periode van rust. Hoe lang deze periode duurt is verschillend, maar bij voorkeur niet langer dan 3 weken. Daarna start de coaching om iemand te laten herstellen, inzicht te geven en handvatten mee te geven om een burn-out in de toekomst te voorkomen.

Als eerste is er een intake waarbij kennisgemaakt wordt en de klachten besproken worden. Hierdoor kan een inschatting gemaakt worden voor de invulling van het coaching traject.

Vervolgens wordt er gekeken hoe het zover heeft kunnen komen. Drie onderdelen komen aan bod, werksituatie, privé situatie en persoonlijkheid. Daarna vervolgt de coaching met de volgende onderdelen: het informeren wat een burn-out is, wat is normaal en welke klachten horen daar bij. Wat is het verloop van het herstel, dit geeft duidelijkheid en rust tijdens de verwarrende periode van een burn-out. Verder wordt gekeken naar wat de klachten zijn hoe daar mee om te gaan. Maar ook wordt er gekeken naar andere zaken waar iemand tegen aan loopt en hoe daar mee om te gaan.

Ook het gedrag van iemand komt aan bod, hoe reageer je in verschillende situaties die stress bezorgen. Wat kan men veranderen om te voorkomen dat de klachten blijven bestaan of terugkomen. Uiteindelijk volgt er een re-integratie plan waarin met kleine stapje wordt gewerkt naar terugkeer op het werk. Gedurende deze periode wordt de tijd tussen de sessies langer, de coaching gaat door ook tijdens de re-integratie.

Zowel voor bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht voor een op maat gemaakt coachings traject. Voor meer informatie neem contact op per mail helmiek@herbertsgroep.nl of bel 0650-641495. Je kunt ook via onze contactpagina een terugbelverzoek achter laten.