Coaching

Coaching een belangrijk hulpmiddel om weer goed te kunnen functioneren op het werk.

Wanneer wordt coaching ingezet:

> als het werk iemand meer energie kost dan het oplevert

> als een medewerker in de nacht wakker ligt van het werk

> als iemand iedere dag er weer tegen op ziet om te gaan werken

> als men zichzelf nutteloos voelt en geen beslissingen meer durft te nemen

> als een medewerker het werk niet meer aankan.

In al deze gevallen is het goed om eens stil te staan bij hoe het op het werk loopt en op welke wijze men daar zelf mee omgaat.

Coaching kan voor iedereen het verschil uitmaken, of je een leidinggevende bent of een medewerker. Het is het verschil tussen wel of niet met plezier naar het werk gaan. Plezier in het werk is de belangrijkste motivator om het werk goed te doen.