Assessment

Een assessment levert een bedrijf geld op omdat:

> het voorkomt dat er iemand aangenomen wordt waarvan achteraf blijkt dat hij/zij de functie niet goed kan invullen.

> er vanaf de start duidelijkheid is waar de aandachtsgebieden liggen van huidige of toekomstige medewerkers. Vanaf het begin kan daarop gestuurd kan worden.

> goed functionerende medewerkers behouden blijven voor hun functie en het bedrijf. Er vindt geen promotie plaats als de positie buiten hun competenties ligt.

> er geen verdere discussie is met niet functionerende medewerkers vanwege de objectiviteit van het assessment.

Waarom kiezen voor de Herbertsgroep:

> binnen 5 werkdagen een assessment
> binnen 3 werkdagen na het assessment volgt het verslag
> kandidaten worden altijd gezien en er vindt een gesprek plaats
> een assessment alleen uit wetenschappelijk verantwoorde testen bestaat die relevant zijn voor de functie
> het verslag is makkelijk leesbaar en geeft antwoord op de vraagstelling

Vele bedrijven maken al gebruik van onze expertise. Lees hier hun ervaringen.

Wilt u meer weten neem vrijblijvend contact op met Helmiek Herberts – van Zwam bel 0412-641495 of mail naar h.vanzwam@herbertsgroep.nl